De Kameren Maria van Pallaes, Utrecht, Netherlands

The sequel to the previous post about the 'Beyerskameren'. Seen from the corner of Lange Nieuwstraat, on the left the 2 houses added later on Agnietenstraat. Adjacent "De Kameren Maria van Pallaes". A row of twelve so called "free houses" (unpaid habitation for poor people) which, together with a reflection house, were built in 1651 by order of the patrician Maria van Pallaes (1587–1664). Above each front door of the houses are the family arms of Van Pallaes and her husband and the year of construction. The complex has the status national monument. The photo series ends at the corner of Agnietenstraat and Nieuwegracht, where the reflection house is located. This is also a national monument.

Het vervolg op de vorige post over de 'Beyerskameren'. Gezien vanaf de hoek Lange Nieuwstraat, links de 2 later toegevoegde panden aan de Agnietenstraat. Aansluitend "De Kameren Maria van Pallaes". Een rijtje van twaalf vrijwoningen (onbetaalde bewoning voor arme mensen) die, samen met een reflectiehuis, in 1651 werden gebouwd in opdracht van de patriciër Maria van Pallaes (1587–1664). Boven iedere voordeur van de kameren zijn de familiewapens van Van Pallaes en haar echtgenoot en het jaartal van bouw aangebracht. Het complex heeft de status rijksmonument. De fotoserie eindigt op de hoek van de Agnietenstraat en de Nieuwegracht waar zich het reflectiehuis bevindt. Ook dit is een rijksmonument.

2021-05-14

1 2 3 4 5
home