Hotel Kasteel van Antwerpen, Utrecht, Netherlands

The former Hotel Kasteel van Antwerpen is located on the Oudegracht at number 129. This inn already existed in the sixteenth century. It was not just a guest house, but a 'men's lodge' where only the better position was welcome. In 1566 the house was first mentioned under the name 'Schooneggen'. In 1593 the name 'Het Casteel van Antwerpen' appears in the books. Building and business grew over the centuries. Famous (Rubens, De Medici, Emperor Joseph II and many others) and less famous guests visited the hotel and left their stories behind. In 1882, the accommodation on the Oudegracht was expanded (even further) and provided with a new facade in neo-baroque style. The company continued as 'Hotel Het Kasteel van Antwerpen'. The hotel closed in 1950. Today it houses shops and apartments. The building is a municipal monument, while certain parts have the status of national monument.

Aan de Oudegracht staat op nummer 129 het voormalig Hotel Kasteel van Antwerpen. Dit logement bestond al in de zestiende eeuw. Het was niet zomaar een logement, maar een 'herenlogement' waar alleen de betere stand welkom was. In 1566 wordt het huis voor het eerst genoemd onder de naam 'Schooneggen'. In 1593 komt de naam 'Het Casteel van Antwerpen' in de boeken voor. Pand en bedrijf groeiden door de eeuwen heen. Beroemde (Rubens, De Medici, Keizer Joseph II en vele anderen) en minder beroemde gasten bezochten het hotel en lieten er hun verhalen achter. In 1882 werd het logement aan de Oudegracht (nog verder) uitgebreid en voorzien van een nieuwe gevel in neo-barokke stijl. Het bedrijf ging verder als 'Hotel Het Kasteel van Antwerpen'. In 1950 sloot het hotel de deuren. Tegenwoordig biedt het plaats aan winkels en appartementen. Het pand is en gemeentelijk monument, terwijl bepaalde delen de status rijksmonument hebben.

2020-05-05

home