Huis Zoudenbalch, Utrecht, Netherlands

House Zoudenbalch on the Donkerstraat in Utrecht was created around 1467. Named after the principal Evert Zoudenbalch. In 1903, a large fire severely damaged the house after which it was restored by Pierre Cuypers. In 1964 another restoration. A renovation in 2010.

Huis Zoudenbalch aan de Donkerstraat te Utrecht is rond 1467 ontstaan. Vernoemd naar de principaal Evert Zoudenbalch. In 1903 beschadigde een grote brand het huis ernstig waarna het gerestaureerd werd door Pierre Cuypers. In 1964 weer een restauratie. In 2010 een verbouwing.

2018-04-04

home