Orgel Domkerk, Utrecht, Netherlands

Already in earlier days famous architects were involved in the design of other objects than buildings. An example of this is the design by Tieleman Franciscus Suys (1783 - 1861) for the front of the Bätz organ in the Dom Church (St. Martin's Cathedral) in Utrecht. Suys was of Flemish descent and at one time was the architect of King Willem I of the Netherlands. An important representative of neoclassical architecture both in Belgium and in the Netherlands and one of the first to design eclectic buildings. He was director / professor at the Royal Academy for Visual Arts Amsterdam (1835-61). He gained international fame and recognition. He designed the front of the Dom organ around 1825.

Al in vroeger dagen werden grote architecten betrokken bij het ontwerpen van andere zaken dan gebouwen. Een voorbeeld daarvan is het ontwerp van Tieleman Franciscus Suys (1783 - 1861) voor het front van het Bätz orgel in de Domkerk te Utrecht. Suys was van Vlaamse afkomst en was op enig moment de architect van Koning Willem I. Een belangrijk vertegenwoordiger van de neoclassicistische bouwkunst zowel in België als in Nederland en een van de eersten die eclectische gebouwen ontwierp. Hij was directeur/hoogleraar aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Amsterdam (1835-61). Hij verwierf internationale faam en erkenning. Het front van het Dom orgel ontwierp hij rond 1825.

2018-06-24

home