Uitzicht op Belle, Oud-Zuilen

View of Oud-Zuilen. In the middle the white Rechthuis with adjacent agricultural building. Located on the banks of the (Utrechtse) Vecht. Built in the 17th or 18th century. Nowadays the complex is used as a catering facility: Bistro Belle. The total has national monument status. In the background on the right, the contours of the Dutch Reformed village church are visible. Built around 1847. Also a national monument.

Uitzicht op Oud-Zuilen. In het midden het witte Rechthuis met aangrenzend agrarisch gebouw. Gelegen aan de oevers van de (Utrechtse) Vecht. Gebouwd in de 17e of 18e eeuw. Tegenwoordig is het complex in gebruik als horecagelegenheid: Bistro Belle. Het totaal heeft de status rijksmonument. Rechts op de achtergrond zijn de contouren zichtbaar van de Nederlands Hervormde dorpskerk. Gebouwd rond 1847. Eveneens een rijksmonument.

2023-11-04

home