Buitenwegse molen herbouwd, Oud-Zuilen, Netherlands

The Buitenwegse Molen near Oud Zuilen has been restored to its former glory. Completely rebuilt after a totally devastating fire several years ago ...

De Buitenwegse Molen bij Oud Zuilen is weer in oude glorie hersteld. Volledig opnieuw opgebouwd na een totaal verwoestende brand enkele jaren geleden ...

oudzuilen, utrecht, netherlands, molen, mill, buitenwegsemolen, maarssen, polder, architectuur, architecture, monument, rijksmonument, nationalmonument

2018-01-01

home