D'Coninck van Poortugael, Utrecht, Netherlands

A monument that in Utrecht often is called "The house D'Coninck van Poortugael" (King of Portugal). Located in the Voorstraat. It is mentioned already in documents from 1582. Since then, the necessary changes, renovations and restorations have been carried out; in 1928 one of the most radical. The house has a beautiful Mannerist stepped gable.

Een monument dat in Utrecht nog vaak "Het huis D'Coninck van Poortugael" genoemd. Gelegen aan de Voorstraat. Er wordt al in 1582 over bericht. Sindsdien zijn de nodige wijzigingen, verbouwingen en restauraties door- en uitgevoerd; in 1928 een van de ingrijpendste. Het huis heeft een mooie maniëristische trapgevel.

utrecht, netherlands, coninckvanpoortugael, koningvanportugal, monument, rijksmonument, nationalmonument, architectuur, architecture, trapgevel, steppedgable, maniërisme, heritage

2018-05-15

home