3 monumenten Oudegracht, Utrecht, Netherlands

On the Oudegracht is this row of 'white' medieval houses from the 13th century. From left to right. At number 152 there is a house, 'Erasmushuis', which was built almost entirely new in 1863. The facade contains neo-Gothic elements. It is a national monument. Number 154 is 'Huis Volbeyert'. The facade of the house, once richly decorated, was replaced in the 1st half of the 19th century by the current one in eclectic style. Status: municipal monument. At number 156 is a large stone resilient house. Built at the height of the 'Stathe' commercial district, probably in the 13th century. The first mention of this house 'Blijdenstein' dates from 1366. Gradually the house has been renovated, the facade has been changed. Like so many properties in this area, it has a very rich history. It was once an inn where Tsar Peter the Great stayed in 1697. It is a municipal monument.

Aan de Oudegracht staat dit rijtje 'witte' middeleeuwse huizen, oorspronkelijk uit de 13e eeuw. Van links naar rechts. Op nummer 152 bevindt zich het 'Erasmushuis', dat in 1863 vrijwel geheel nieuw gebouwd is. De voorgevel bevat neogotische elementen. Het is een rijksmonument. Nummer 154 is 'Huis Volbeyert'. De ooit zeer rijk gedecoreerde gevel van het huis is in de 1e helft van de 19e eeuw vervangen door de huidige gevel in eclectische stijl. Status: gemeentelijk monument. Op nummer 156 staat een groot stenen weerbaar huis (stadskasteel). Destijds gebouwd ter hoogte van de handelswijk 'Stathe', waarschijnlijk in de 13e eeuw. De eerste vermelding van dit huis 'Blijdenstein' dateert uit 1366. Gaandeweg de geschiedenis is het huis verbouwd, de voorgevel is daarbij gewijzigd. Als zoveel panden in dit gebied heeft het een zeer rijke geschiedenis. Het was ooit een herberg waar Tsaar Peter de Grote in 1697 logeerde. Het is een gemeentelijk monument.

2020-05-27

home