Academiegebouw Domplein, Utrecht, Netherlands

The Academiegebouw (Academy building) of the University of Utrecht was built in 1891. There were two plans: a neo-gothic design by P.J.H. Cuypers and a plan by C. Vermeijs, E.H. Gugel and F.J. New house according to the principles of the neo-Renaissance. There has been a lot of dispute on the final choice for neo-Renaissance. Various other architects and artists have been involved in the development and realization of the plans: F.W. Mengelberg, E. Lacomblé, E.A.F. Bourgonjon, et al.

Het academiegebouw van de Universiteit van Utrecht werd in 1891 e.v. gebouwd. Er lagen twee plannen: een neogotisch ontwerp van P.J.H. Cuypers en een plan van C. Vermeijs, E.H. Gugel en F.J. Nieuwenhuis volgens de opvattingen van de neorenaissance. Er is nogal wat te doen geweest over de uiteindelijke keuze voor de neorenaissance. Bij de uitwerking en realisatie van de plannen zijn diverse andere architecten en kunstenaars betrokken geweest: F.W. Mengelberg, E. Lacomblé, E.A.F. Bourgonjon, e.a.

2018-06-15

home