Achter de Dom, Utrecht, Netherlands

Behind the Dom Church (St Martins Cathedral; visable at the right side) and opposite Paushuize (see post November 16th, 2018) in 1870 this building was built in classicist style. In fact, it was the renovation of a much older building from around 1650. Since 1910, the ground floor has an Art Nouveau fa├žade with wide arched windows. The building is a municipal monument.

Achter de Domkerk (rechts te zien) en tegenover Paushuize (zie de post van 16 november 2018) is in 1870 dit pand in classicistische stijl gebouwd. Feitelijk was het de verbouwing van een veel ouder gebouw van rond 1650. De begane grond heeft sinds 1910 een Jugendstil pui met brede rondboogvensters. Het pand is een gemeentelijk monument.

2019-02-18

home