Beyerskameren, Lange Nieuwstraat, Utrecht

To stay in the atmosphere of the 'cameren' this time the 'Beyerskameren'. This part of it is located on the Lange Nieuwstraat in Utrecht. Belonging to a larger entity that continues around the corner from Agnietenstraat. More on that later. It concerns 12 houses that were founded in 1597, by will, by Adriaen Beyer and his wife Alet Jansdogter. They were intended to provide shelter to poor people who also received an annual benefit from the estate. In 1650, 2 more houses were added. In the middle of the row of houses is this gate that leads to the original regents' room. The whole is a national monument.

Om in de sfeer van de 'cameren' te blijven ditmaal de 'Beyerskameren'. Aan de Lange Nieuwstraat te Utrecht staat dit stukje daarvan. Behorend bij een groter geheel dat doorloopt tot om de hoek met de Agnietenstraat. Daarover later meer. Het betreft 12 woningen die in 1597, bij testament, werden gesticht door Adriaen Beyer en zijn echtgenote Alet Jansdogter. Ze waren bestemd om arme mensen onderdak te geven die bovendien een jaarlijkse uitkering kregen uit de nalatenschap. In 1650 zijn er nog 2 woningen toegevoegd. Midden in de rij woningen bevindt zich deze poort die leidt naar de oorspronkelijke regentenkamer. Het geheel is een rijksmonument.

2021-05-10

1 2 3
home