Blauwkapel, Utrecht

Characteristic house on the Kapelweg in Blauwkapel in Utrecht. Built around 1900. Blauwkapel was once an independent village. In the 18th century it was reinforced with wooden fortifications. At the beginning of the 19th century it was further fortified as part of the Dutch Waterline. Blauwkapel has the status of a protected village view. The building is a national monument.

Karakteristiek woonhuis aan de Kapelweg in Blauwkapel te Utrecht. Gebouwd rond 1900. Blauwkapel was ooit een zelfstandig dorpje. In de 18e eeuw werd het versterkt met houten fortificaties. Aan het begin van de 19e eeuw werd het verder versterkt als onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Blauwkapel heeft de status van beschermd dorpsgezicht. Het pand is een rijksmonument.

2023-11-17

1 2
home