Bovenleidingportalen, Utrecht, Netherlands

A special monument this time. The characteristic horseshoe-shaped concrete overhead conduit portals above the Hilversum - Blauwkapel railway line. In 1938 by J. L. A. Cuperus so designed because of the metal scarcity in WW II. The unique concrete constructions still exist and are now on the list of monuments. They are nicknamed: Gothic arches.

Een bijzonder monument dit keer. De kenmerkende hoefijzervormige betonnen bovenleidingportalen boven de spoorlijn Hilversum - Blauwkapel. In 1938 door ir. J. L. A. Cuperus zo ontworpen vanwege de metaalschaarste in WW II. De unieke betonconstructies bestaan nog steeds en staan inmiddels op de monumentenlijst. Ze hebben als bijnaam: gotische bogen.

2018-04-19

home