Buitenplaats Doornburgh, Maarssen

The historic country estate Doornburgh is located in the village of Maarssen, north of Utrecht. In a beautiful park on the banks of the Utrechtse Vecht. The land was purchased in 1623 with the aim of establishing a country estate. It took until the mid-17th century for this to become a fact. In the years and centuries that followed, the house was extensively renovated by various owners. The surrounding forest and park were designed by landscape architect Zocher in the 19th century. In 1957 the building was sold to the Canonesses Regular of the Holy Sepulcher and used as a priory. Some time later, the sisters ordered the construction of a new priory, which they moved into in 1966. Doornburgh was then used by them as a guest house. Since 2017, the entire country estate has been owned by the organization 'MeyerBergman Heritage Group', which is transforming it into a country estate for art and science. The country estate is accessible to the public and has national monument status.

In het dorp Maarssen, ten noorden van Utrecht ligt de historische buitenplaats Doornburgh. In een prachtig park aan de oevers van de Utrechtse Vecht. De grond werd in 1623 gekocht met het doel er een buitenplaats te vestigen. Het duurde tot het midden van de 17e eeuw voordat dat een feit was. In de jaren en eeuwen daarna werd het huis door diverse eigenaren veelvuldig verbouwd. Het omliggende bos en park werden in de 19e eeuw door landschapsarchitect Zocher ontworpen. In 1957 werd het pand verkocht aan de 'Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf' en in gebruik genomen als priorij. De zusters gaven enige tijd daarna opdracht tot de bouw van een nieuwe priorij waarin zij in 1966 hun intrek namen. Doornburgh werd daarna door hen gebruikt als gastenhuis. Sinds 2017 is de gehele buitenplaats eigendom van de organisatie 'MeyerBergman Erfgoed Groep', die het transformeert tot buitenplaats voor kunst en wetenschap. De buitenplaats is toegankelijk voor publiek en heeft de status rijksmonument.

2024-03-14

1 2 3 4 5
home