Buitenplaats Goudestein, Maarssen

'Goudestein' is located next to 'Doornburg' (earlier posts). In 1608 Jan Jacobsz Huydecoper bought the homestead 'De Gouden Hoeff'. His son, Johan Huydecoper van Maarsseveen (mayor of Amsterdam) had the 'Goudestein' country house built on the site of the homestead in 1628. In 1754 the foundation stone was laid for a new 'Goudestein'. From 1608 to 1938 the place was inhabited by the Huydecoper family. Around 1860 by Johan Huydecoper van Maarsseveen, mayor of Maarssen. It became vacant in 1938. In May 1940 it was occupied by Dutch soldiers and then seized by the Dutch Labor Service for girls, the Landwacht and the SS. In September 1944 it offered shelter to evacuees from Limburg. In 1945 the house was occupied by English and Canadian soldiers. From 1946 onwards, the State Boarding School for Social Youth Care was located in 'Goudestein'. It was put into use as Maarssen's town hall in 1961. The last photo shows a monument that commemorates the resistance members who died during the Second World War.

'Goudestein' ligt naast 'Doornburg' (eerdere posts). In 1608 kocht Jan Jacobsz Huydecoper hofstede 'De Gouden Hoeff'. Zijn zoon, Johan Huydecoper van Maarsseveen (burgemeester van Amsterdam) liet in 1628 op de plaats van de hofstede buitenhuis 'Goudestein' bouwen. In 1754 werd de eerste steen gelegd voor een nieuw 'Goudestein'. Van 1608 tot 1938 werd de plaats bewoond door de familie Huydecoper. Rond 1860 door Johan Huydecoper van Maarsseveen, burgemeester van Maarssen. In 1938 kwam het leeg te staan. In mei 1940 werd het betrokken door Nederlandse militairen en daarna in beslag genomen door de Nederlandse Arbeidersdienst voor meisjes, de Landwacht en de SS. In september 1944 bood het onderdak aan evacu├ęs uit Limburg. In 1945 werd het huis betrokken door Engelse en Canadese militairen. Vanaf 1946 door het Rijksinternaat voor Sociale Jeugdzorg. In 1961 in gebruik genomen als gemeentehuis van Maarssen. Op laatste foto een monument dat herinnert aan de verzetsmensen die zijn omgekomen tijdens de 2e wereldoorlog.

2024-03-21

1 2 3 4 5 6
home