Cambridge in Utrecht, Netherlands

We stay at the Utrecht Science Park for a while. In 1996/1997 this student complex on the Cambridgelaan was designed by Rudy Uytenhaak. In 1999 the whole was ready. The low-rise buildings of 4 to 5 floors (behind the 'gate') and the 16-storey high-rise buildings contain 913 rooms and 88 student studios as well as the well-known Cambrid bar.

We blijven nog even op het Utrecht Sciencepark. In 1996/1997 werd dit studentencomplex aan de Cambridgelaan ontworpen door Rudy Uytenhaak. In 1999 was het geheel gereed. De laagbouw van 4 tot 5 verdiepingen (achter de 'poort') en de hoogbouw van 16 verdiepingen bevatten in het totaal 913 kamers en 88 studio's voor studenten alsmede de welbekende Cambridgebar.

2018-11-04

1 2
home