Catharijnesingel weer met water, Utrecht, Netherlands

The Catharijnesingel runs through the city center of Utrecht. Northern part of the Stadsbuitengracht that runs from the Ledig Erf and Westerkade to the Smakkelaarsveld. There he continues in the Daalsesingel. The canal continues under Hoog Catharijne, where transparent water features give visitors to Hoog Catharijne a view of the boats sailing underneath and vice versa.
The Stadsbuitengracht was built in the twelfth century as a defense for the city. The Kromme Rijn and Vaartsche Rijn waterways flow into the southern part of the Stadsbuitengracht, while the Utrechtse Vecht starts in the northern part. The Zocher Park is (largely) located along the several kilometers long canal.
In the 1960s, this part of the canal was filled in for through car traffic. Since 2020, the Catharijnesingel has been restored to its old function and water is flowing through the canal again.

De Catharijnesingel loopt door de binnenstad Utrecht. Noordelijke deel van de Stadsbuitengracht dat loopt van het Ledig Erf en Westerkade tot aan het Smakkelaarsveld. Daar gaat hij over in de Daalsesingel. De singel loopt onder Hoog Catharijne door, waarbij doorzichtige waterornamenten de bezoekers van Hoog Catharijne zicht geven op de eronder varende bootjes en omgekeerd.
De Stadsbuitengracht is aangelegd in de twaalfde eeuw als verdedigingswerk van de stad. De waterwegen Kromme Rijn en Vaartsche Rijn monden uit in het zuidelijke deel van de Stadsbuitengracht, de Utrechtse Vecht begint in het noordelijk deel. Langs de enkele kilometers lange gracht is (grotendeels) het Zocherpark gelegen.
In de jaren 1960 is dit deel van de gracht gedempt geweest ten behoeve van doorgaand autoverkeer. Sinds 2020 is de Catharijnesingel in zijn oude functie hersteld en stroomt er weer water door de gracht.

2017-11-10

home