De Gesloten Steen, Utrecht, Netherlands

Opposite the row of monuments of the post February 22, 2019 is this monumental building. It was created in 1844 by the merging of three houses. A cigar factory was established in the converted building. In 1907 it was radically rebuilt, while since 2017 it accommodates 20 apartments. The name of the building, 'De Gesloten Steen' (The Closed Stone), is derived from a heavy boulder that is chained to the building (photo 2). This boulder is also called Devils' Stone. This due to the legend that the devil would have been throwing the stone at night and because of the overwhelming noise the stone was laid with chains. Not the building, but the stone is a national monument.

Tegenover de rij monumenten van de post 22 februari 2019 staat dit monumentale gebouw. Het is in 1844 van ontstaan door de samenvoeging van drie woonhuizen. In het verbouwde pand werd een sigarenfabriek gevestigd. In 1907 werd het ingrijpend verbouwd, terwijl het sinds 2017 plaats biedt aan 20 appartementen. De naam van het gebouw, 'De Gesloten Steen', is afgeleid van een zware zwerfsteen die vastgeketend is aan het gebouw (foto 2). Deze zwerfkei wordt ook wel Duivelssteen genoemd. Dit door de legende dat de duivel ‘s nachts met de steen aan het gooien zou zijn geweest en dat wegens het overdonderende lawaai de steen met kettingen is vastgelegd. Niet het gebouw, maar de steen is een rijksmonument.

2019-03-06

1 2
home