De Knoop Rijkskantoorgebouw, Utrecht, Netherlands

Governmental office 'De Knoop' at the mineurslaan in Utrecht. The post of April 1st, 2018 showed the rear, that of August 12th the side next to The Greenhouse. Now the front in extenso, without the surrounding construction sites. The building was developed on the casco of the old barracks of the same name. From this year (2018) it is / will be put into operation with 1070 workstations, 75 guest workstations and a meeting center (6,000 m2) for civil servants. In addition, parking space for 500 bicycles and 200 cars. The design is by the architects Cepezed (building), Fokkema and Partners (interior) and Rijnboutt (urban design integration).

Rijkskantoorgebouw 'De Knoop' aan de mineurslaan te Utrecht. De post van 1 april 2018 toonde de achterzijde, die van 12 augustus ze zijkant naast The Greenhouse. Nu de voorgevel in extenso, zonder de omringende bouwplaatsen. Het gebouw werd ontwikkeld op basis van het casco van de oude, gelijknamige kazerne. Vanaf dit jaar (2018) is/wordt het in gebruik genomen met 1070 werkplekken, 75 gastwerkplekken en een vergadercentrum (6.000 m2) voor rijksambtenaren. Daarnaast parkeerruimte voor 500 fietsen en 200 auto's. Het ontwerp is van de architecten Cepezed (gebouw), Fokkema en Partners (interieur) en Rijnboutt (stedenbouwkundige inpassing).

2018-08-14

home