De Uithof, Utrecht, Netherlands

Skyline of Utrecht on the east side of the city. De Uithof, the university center. Since 2011 also called the Science Park. Since the 1960s (Veterinary Medicine 1962) the home of most faculties of the University of Utrecht and Hogeschool Utrecht. Still in development.

Skyline van Utrecht aan de oostzijde van de stad. De Uithof, het universiteitscentrum sinds 2011 ook wel het Sciencepark genoemd. Sinds de jaren 1960 (Diergeneeskunde 1962) de thuishaven van de meeste faculteiten van de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Nog steeds in ontwikkeling.

2018-06-26

home