Dorpsgezicht, Vleuten, Netherlands

The picturesque old village center of Vleuten. The name Vleuten appears for the first time in a document from 1164. On January 1, 1812, the former courts of Vleuten and De Meern, De Haar and a number of other places were merged into the municipality of Vleuten. On January 1, 1818, the municipality of Haarzuilens was split off from this. Until 2001, the residences of Vleuten, De Meern and Haarzuilens formed the municipality of Vleuten-De Meern. This municipality was created on January 1, 1954 from a merger of the former municipalities of Vleuten, Haarzuilens, part of Oudenrijn and most of Veldhuizen. On January 1, 2001, Vleuten-De Meern was added to the municipality of Utrecht.

De schilderachtige oude dorpskern van Vleuten. In een document uit 1164 verschijnt voor het eerst de naam Vleuten. Op 1 januari 1812 werden de voormalige gerechten Vleuten en De Meern, De Haar en nog een aantal andere plaatsen samengevoegd tot de gemeente Vleuten. Op 1 januari 1818 werd de gemeente Haarzuilens hiervan afgesplitst. Tot 2001 vormden de woonplaatsen Vleuten, De Meern en Haarzuilens de gemeente Vleuten-De Meern. Deze gemeente was ontstaan op 1 januari 1954 uit een fusie van de vroegere gemeenten Vleuten, Haarzuilens, een deel van Oudenrijn en het grootste deel van Veldhuizen. Op 1 januari 2001 werd Vleuten-De Meern bij de gemeente Utrecht gevoegd.

2017-10-04

home