Dorpsgezicht, Wijk bij Duurstede, Netherlands

As many (former) bigger and smaller cities and, villages around Utrecht, Wijk bj Duurstede also has a beautiful historic center. Wijk bij Duurstede received city rights from Gijsbrecht van Abcoude in 1300. It was built on a residential tower built in 1270 that would grow into Duurstede castle. It is likely that shortly afterwards work began on the construction of an earthen wall and moat in order to defend the city, partly using the old river beds for the moat.

Als zoveel (voormalige) steden, stadjes, dorpen en dorpjes rondom Utrecht heeft ook Wijk bij Duurstede een mooi historisch centrum. Wijk bij Duurstede kreeg in 1300 stadsrechten van Gijsbrecht van Abcoude. Het was gebouwd aan een in 1270 gebouwde woontoren die zou groeien tot kasteel Duurstede. Waarschijnlijk is kort daarop ter verdediging van de stad begonnen met het aanbrengen van een aarden omwalling en omgrachting waarbij voor de omgrachting deels gebruik werd gemaakt van de oude rivierbeddingen.

2017-10-06

home