Dorpskerk Maarssen

The current Dorpskerk (name giver of the Kerkweg -> Church Road) is a late Gothic one-aisled cruciform church that was built in 1519. The church has an attached sacristy. The oldest part of the Village Church is the tuff stone Romanesque tower from the 12th or 13th century. The church is covered by a slate gable roof. On the south side is a burial chapel with a burial vault of the Huydecoper family (see Goudestein posts). The building is a national monument.

De huidige Dorpskerk (naamgever van de Kerkweg) is een laatgotische éénbeukige kruiskerk die in 1519 werd gebouwd. De kerk heeft een aangebouwde sacristie. Het oudste deel van de Dorpskerk is de tufstenen Romaanse toren uit de 12e of 13e eeuw. De kerk is afgedekt door een leien zadeldak. Aan de zuidzijde is een grafkapel met een grafkelder van de familie Huydecoper (zie posts Goudestein). Het gebouw is een rijksmonument.

2024-04-20

1 2
home