Duiventoren van Kasteel Sterkenburg, Langbroek, Netherlands

PIGEON TOWER from 1862, centrally located in the meadow to the east of Sterkenburg Castle and oriented on one of the early 17th century avenues. The pigeon tower is built in the same early neo-renaissance style as the orangery and the square tower of the castle, designed by the architect N.J. Kamperdijk according to a mathematically designed design system. The red brick tower on a hexagonal ground plan swings in slightly above ground level and is covered by a 6-sided swiveling pointed roof (restored in 1996) which is crowned by ironwork with zinc, a copper sphere and wind vane. The tower has a circular arch frieze with 30 pigeon holes. A frame divides the six fa├žade surfaces halfway into two parts and in each of the resulting wall surfaces there is a narrow light gap. The entrance in the north facade consists of an opening with a round arch. In the tower, 420 niches on the floor have been built against the eastern and southern (warm) walls.

DUIVENTOREN uit 1862, centraal gelegen in het weiland ten oosten van kasteel Sterkenburg en op een van de vroeg 17de-eeuwse lanen georienteerd. De duiventoren is in dezelfde vroege neo-renaissance stijl opgetrokken als de oranjerie en de vierkante toren van het kasteel naar ontwerp van de architect N.J. Kamperdijk volgens een mathematisch opgezet ontwerpsysteem. De rood bakstenen toren op 6-hoekig grondplan zwenkt boven het maaiveld enigszins in en wordt gedekt door een 6-zijdige uitzwenkende spitse kap (in 1996 gerestaureerd) die bekroond wordt door smeedwerk met zink een koperen bol en windvaan. De toren heeft een omgaande rondboogfries met 30 duivengaten. Een lijst deelt de zes gevelvlakken halverwege in twee delen en in elk van de zo ontstane muurvlakken bevindt zich een smalle lichtspleet. De ingang in de noordgevel bestaat uit een opening met rondboog. In de toren zijn op de etage 420 nissen tegen de oostelijke en zuidelijke (warme) muren gemetseld.

2017-09-09

home