Fietsbrug over de Rondweg, Houten, Netherlands

The steel bicycle and pedestrian bridge over the Houten bypass was designed by tlu landscape architects. This bridge is a link in an important cycle route between Houten (Vinex neighborhoods) and the countryside. The cycle route starts in the center of the old Houten, leads through a number of neighborhoods, past Park Schoneveld, along the Amsterdam-Rhine Canal into the landscape.
The design of the bridge is inspired by its location in the surrounding landscape. A graceful link between city and landscape, with a nod to the large half-timbered bridges that cross the Amsterdam Rhine Canal.
The bridge is approximately 90 meters long and has 4 support points. The construction is based on traditional half-timbering, but by adding extra connections in the timber-frame, a web of steel lines has been created. By opting for timber framing, it is possible to make spans of 22 meters. The asymmetry of the bridge arose both on the difference in length and on the difference in ground level between the city and landscape side.
The bridge is lit in two ways. Energy-efficient LED lighting reacts to movement, its strength is increased as soon as someone enters the bridge. The pillars are lit from below, making the bridge appear to float. Next to the large bridge there are two small bridges to make short connections to the bus stop on the Rondweg.

De stalen fiets- en voetgangersbrug over de rondweg van Houten is door tlu landschapsarchitecten ontworpen. Deze brug is een schakel in een belangrijke fietsroute tussen Houten (Vinex-wijken) en het buitengebied. De fietsroute start in het centrum van het oude Houten, voert door een aantal wijken, langs Park Schoneveld, langs het Amsterdam-Rijnkanaal het landschap in.
De vormgeving van de brug is geïnspireerd op de ligging in het omringende landschap. Een sierlijke schakel tussen stad en landschap, met een knipoog naar de grote vakwerkbruggen die over het Amsterdam Rijnkanaal gaan.
De brug is ongeveer 90 meter lang en heeft 4 steunpunten. De constructie is gebaseerd op traditioneel vakwerk, maar door extra verbindingen in het vakwerk toe te voegen, is er een web van stalen lijnen ontstaan. Door te kiezen voor vakwerk is het mogelijk overspanningen van 22 meter te maken. De asymmetrie van de brug is zowel op het verschil in lengte als op het verschil in maaiveldhoogte tussen stad- en landschapszijde voortgekomen.
De brug is op twee wijzen aangelicht. Energiezuinige LED-verlichting reageert op beweging, de sterkte ervan wordt verhoogd zodra er iemand op de brug komt. De pijlers worden van onderuit aangelicht waardoor de brug lijkt te zweven. Naast de grote brug liggen twee kleine bruggen om korte verbindingen te leggen naar de bushalte aan de Rondweg.

2017-09-05

home