Fundatie van Renswoude, Utrecht, Netherlands

As a 'closure' of the Lange Nieuwstraat in Utrecht, next to the Central Museum, is the impressive building of the 'Fundatie van Renswoude'. It was designed in 1757 by architect J. Verkerk in Rococo style. In the will of testament, a noble Lady Van Renswoude had determined that foundations had to be set up in Delft, The Hague and Utrecht to give 'skilful' parentless boys a good education. By this she meant a college education for orphans and foundlings. The building has been a national monument since 1967. The houses that can be seen on the left, the so-called Beyerskameren, have been built since 1450 as shelter for poor people.

Als 'afsluiting' van de Lange Nieuwstraat in Utrecht staat, naast het Centraal Museum, het indrukwekkende gebouw van de 'Fundatie van Renswoude'. Het is in 1757 ontworpen door architect J. Verkerk in Rococo-stijl. Bij testament had een adellijke dame Van Renswoude bepaald dat er in Delft, Den Haag en Utrecht stichtingen (fundaties) moesten komen om ‘schrandere’ ouderloze jongens een goede opleiding te geven. Daarmee bedoelde ze een hbo-opleiding voor wezen en vondelingen. Het gebouw is sinds 1967 een rijksmonument. De huisjes die links te zien zijn, de zogenaamde Beyerskameren, zijn vanaf 1450 gebouwd als onderdak voor arme mensen.

2019-02-15

home