Gijzelkamer, Utrecht

This monumental building is located on the corner of Nieuwegracht and Hamburgerstraat in Utrecht, the Netherlands. The 'hostage room'. It originally belonged to the Provincial Court. The building contained a room in which persons were held pending their arraignment in the courthouse located behind the building. The national monument from the 17th century is now an apartment complex.

Op de hoek van de Nieuwegracht en de Hamburgerstraat in Utrecht staat die monumentale pand. De 'Gijzelkamer'. Het behoorde oorspronkelijk bij het Provinciaal Gerechtshof. In het gebouw bevond zich een kamer waarin personen werden vastgehouden in afwachting van hun voorgeleiding in het gerechtshof dat achter het pand gevestigd was. Het rijksmonument uit de 17e eeuw is nu een appartementencomplex.

2023-05-04

home