Hallehuisboerderij, Utrecht, Netherlands

A farmhouse? Yes! The city of Utrecht is also catching up time. Once close, now in the middle of the city, on the Oosterkade, an 18th century farm of the 'hallhouse' type. Look at photo 3 to see how the building stands (invisibly) between the urban buildings. "This farm is of great importance due to the almost original condition. Moreover, it is of great historical importance due to its location, just outside the original city walls in the suburb of Tolsteeg." That is why it has been a national monument for quite some time.

Een boerderij? Ja! Ook de stad Utrecht haalt de tijd in. Ooit vlakbij, nu midden in de stad, aan de Oosterkade, een 18e eeuwse boerderij van het 'hallehuis'-type. Kijk op foto 3 om te zien hoe het pand (onzichtbaar) tussen de stedelijke bebouwing staat. "Deze boerderij is van groot belang door de vrijwel oorspronkelijke toestand. Bovendien is zij van groot historisch belang door haar ligging, net buiten de oorspronkelijke stadsmuren in de voorstad Tolsteeg." Vandaar dat het al geruime tijd een rijksmonument is.

2018-10-26

1 2 3
home