Hofje van Veloo, Tuinstraat, Utrecht, Netherlands

At the Tuinstraat and the Geertebolwerk in Utrecht (near the Andreashof; see previous post) are 21 houses that were once part of the "Hofje van Veloo". Pieter Veelo had this built in 1826. A commercial project of two rows with 46 'kameren' (rooms) originally built on a plot that belonged to his house, the house 'Scherpenburg'. After many solicitous skirmishes, including uninhabitable declaration (1959), partial demolition (1961) and a squatting action (1982), a large-scale restoration, with substantial modifications on the back, took place in 1987. The whole is a municipal monument.

Aan de Tuinstraat en het Geertebolwerk in Utrecht (vlakbij de Andreashof; zie vorige post) staan 21 huisjes die ooit deel uitmaakten van het "Hofje van Veloo". Pieter Veelo liet dit in 1826 bouwen. Een commercieel project van twee rijtjes met oorspronkelijk 46 kameren gebouwd op een perceel dat behoorde bij zijn huis, het huis 'Scherpenburg'. Na veel ploitieke schermutselingen, waaronder onbewoonbaar verklaring (1959), gedeeltelijke sloop (1961) en een kraakactie (1982) vond in 1987 een grootschalige restauratie, met forse aanpassingen aan de achterzijde, plaats. Het geheel is een gemeentelijk monument.

2021-05-02

1 2
home