Hotel Beijers, Utrecht, Netherlands

This special building is located on the corner of Achter Sint Pieter and the Pieterskerkhof. It was built in 1642 as a house for Jacob van Asch van Wijk (president of the States of Utrecht). The architecture marks the transition from renaissance to Dutch classicism. In the 19th century it became a school and shelter for poor children. Today it is a hotel. The building has the state monument status. Opposite is a shop that was built in 1912 after a design by architect M.E. Kuiler. Architecture: Transition style. This building is a municipal monument.

Dit bijzondere pand staat op de hoek van Achter Sint Pieter en het Pieterskerkhof. Het werd in 1642 gebouwd als woonhuis voor Jacob van Asch van Wijk (president van de Staten van Utrecht). De architectuur markeert de overgang van renaissance naar Hollands classicisme. In de 19e eeuw werd het een school en opvanghuis voor arme kinderen. Tegenwoordig is het een hotel. Het pand heeft de status rijksmonument. Er tegenover staat een winkelwoonhuis dat in 1912 is gebouwd naar een ontwerp van architect M.E. Kuiler. Architectuur: Overgangsstijl. Dit pand is een gemeentelijk monument.

2019-03-11

home