Hotel Karel V, Utrecht, Netherlands

The foundation for the present-day Grand Hotel Karel V was laid in 1348 with the construction of the German House. A monastery with a hospital room for a German, spiritual knighthood similar to the Knights Templar. The main building was 50 meters wide and 11 meters deep. On the site there were (and are) many outbuildings including houses and a church. The building has undergone many structural changes over the centuries. The hotel now housed in the monument is named after King / Emperor Charles V who stayed in the House for a few weeks in 1545-1546 and left his mark there. In 1807 the German House was sold to King Louis Napoleon. In 1811 the building was provisionally arranged as a military hospital. In 1999 it was put into use as a hotel. The building is still surrounded by 10,000 square meters of urban gardens and has been a national monument for decades. Unfortunately it was not possible to make a really nice overview photo because of the many construction activities and the limited space in the immediate vicinity of the complex.

De basis voor het tegenwoordige Grand Hotel Karel V is in 1348 gelegd met de bouw van het Duitse Huis. Een klooster met hospitaalzaal voor een Duitse, geestelijke ridderorde vergelijkbaar met de Tempeliers. Het hoofdgebouw was 50 mtr breed en 11 mtr diep. Op het terrein stonden (en staan) veel bijgebouwen waaronder woningen en een kerk. Het gebouw heeft in de loop der eeuwen vele bouwkundige veranderingen ondergaan. Het hotel dat nu in het monument gevestigd is, is vernoemd naar Koning/Keizer Karel V die in 1545-1546 enkele weken in het Huis verbleef en daar zijn sporen naliet. In 1807 werd het Duitse Huis verkocht aan koning Lodewijk Napoleon. In 1811 werd het pand provisorisch ingericht als militair hospitaal. In 1999 werd het in gebruik genomen als hotel. Het gebouw wordt nog steeds omringd door 10.000 vierkante meter stadstuinen en is al decennialang een rijksmonument. Helaas was het niet mogelijk een echt mooie overzichtsfoto te maken vanwege de vele bouwactiviteiten en de beperkte ruimte in de directe omgeving van het complex.

2019-01-10

1 2 3 4
home