House Modernes, Utrecht, Netherlands

Since the 1940s, department store "Galeries Modernes", on the corner of Oudegracht and Lange Viestraat, has been an iconic building in the center of Utrecht. Architect Dirk Brouwer designed it at the time according to the principles of functionalism. Since then, a lot of interior and exterior renovation has been done, which has done the building little good over the years. Based on thorough research, ZZDP Architects made a design for the latest large-scale renovation of the interior and exterior. The result is a (more) powerful revival of the original iconic building. The new name: "House Modernes".

Sinds de jaren 1940 was warenhuis "Galeries Modernes", op de hoek van de Oudegracht en de Lange Viestraat, een beeldbepalend gebouw in de binnenstad van Utrecht. Architect Dirk Brouwer ontwierp het destijds volgens de principes van het functionalisme. Sindsdien is er erg veel aan interieur en exterieur verbouwd, hetgeen het pand in de loop der jaren weinig goed heeft gedaan. Op basis van grondig onderzoek heeft ZZDP Architecten een ontwerp gemaakt voor de laatste grootschalige verbouwing van interieur en exterieur. Het resultaat is een krachtige(r) herleving van het oorspronkelijke iconische gebouw. De nieuwe naam: "House Modernes".

2022-09-04

home