Huis Drakenburg, Utrecht, Netherlands

On the corner of Oudegracht (114) and Drakenburgstraat is this medieval House Drakenburg, the oldest residential house in Utrecht. It was in the possession of the knightly Drakenborg family, who had a lot of influence on the power in Utrecht. The property was built in the 12th century. A number of tuff fragments of the original house have been found in the side walls. Although the house had no rampart and battlements, it was so distinguished that it was counted among the city castles. In 1961 demolition was considered for the construction of the Neudeflat (prominently present in the background; 'demolished' on photo 2 ;-). Around 1964 a major restoration took place. Among other things, the stepped gable from before 1674 was reapplied. The building has the status of a national monument.

Op de hoek van de Oudegracht (114) en de Drakenburgstraat staat dit middeleeuwse Huis Drakenburg, het oudste woonhuis van Utrecht. Het was in het bezit van de ridderlijke familie Drakenborg, die veel invloed had op de macht in Utrecht. Het pand werd in de 12e eeuw gebouwd. In de zijmuren is nog een aantal tufsteenfragmenten van het oorspronkelijke huis gevonden. Hoewel het huis geen weergang en kantelen had, was het zo voornaam dat het tot de stadskastelen werd gerekend. In 1961 werd sloop overwogen t.b.v. de bouw van de Neudeflat (prominent op de achtergrond aanwezig; ‘gesloopt’ op foto 2 ;-). Rond 1964 vond een ingrijpende restauratie plaats. Daarbij werd o.a. de trapgevel van voor 1674 weer aangebracht. Het pand heeft de staus rijksmonument.

2022-10-27

1 2
home