Huis Ten Bosch, Maarssen

Today 2 posts: 'At the end of the Langegracht'. If you sail across the (Utrechtse) Vecht in an easterly direction along the Langegracht, you have a wide view of this monumental building. Huis ten Bosch, also known as 'Het Huys ten Bosch', is a 17th-century country house. Built in 1628, probably based on a design by Jacob van Campen. It has since undergone the necessary extensions and changes. In 1780 it was plastered white. It served as Maarssen's town hall from 1922 to 1961. It has the status of a national monument.

Vandaag 2 posts: 'Aan het einde van de Langegracht'. Als je over de (Utrechtse) Vecht in oostelijke richting langs de Langegracht vaart heb je ruim uitzicht op dit monumentale pand. Huis ten Bosch, ook wel 'Het Huys ten Bosch' genoemd, is een 17e-eeuws buitenhuis. Gebouwd in 1628, vermoedelijk naar een ontwerp van Jacob van Campen. Het heeft sindsdien de nodige uitbreidingen en wijzigingen ondergaan. In 1780 werd het wit gepleisterd. Het fungeerde van 1922 tot 1961 als gemeentehuis van Maarssen. Het heeft de status van rijksmonument.

2024-04-14

home