Hygiënisch Laboratorium, Utrecht, Netherlands

Due to all the construction work in the city, it is often difficult to take a 'clean' photo. Still, this special building (in the clutter) captured. The Hygiene Laboratory of the University of Utrecht. It was built in 1893 by order of the Government Buildings Agency. Executed in Dutch Neo-Renaissance, after a design by Government Architect J. van Lokhorst. It is located at Catharijnesingel 61 in Utrecht. The building is a national monument.

Door alle bouwwerkzaamheden in de stad is het vaak lastig een 'schone' foto te maken. Toch maar dit bijzondere gebouw (in de rommel) vastgelegd. Het Hygiënisch Laboratorium van de Universiteit van Utrecht. Het is in 1893 in opdracht van de Rijksgebouwendienst gebouwd. Uitgevoerd in Hollandse Neo-renaissance, naar ontwerp van Rijksbouwmeester J. van Lokhorst. Het ligt aan de Catharijnesingel 61 te Utrecht. Het pand is een rijksmonument.

2021-09-26

home