Kasteel Oudaen aan de Oudegracht te Utrecht, Netherlands

Since the last decades of the 13th century, Stadskasteel Oudaen stands proud in the Utrecht city center.

Al sinds de laatste decennia van de 13e eeuw staat stadskasteel Oudaen trots in de Utrechtse binnenstad.

2017-10-02

home