Koninklijke Munt, Utrecht, Netherlands

Apart from the Domstad, Utrecht was (also) the Mint City. In 1911, architect C.H. Peters the imposing, neoclassical Rijksmunt. Here, until recently, the coins of the Netherlands were minted.

Behalve de Domstad is (was) Utrecht ook de Muntstad. In 1911 ontwierp architect C.H. Peters de imposante, neoclassicistische Rijksmunt. Hier werden tot voor kort de munten van Nederland geslagen.

2017-08-26

home