Kunstzaal, Jacobskerkhof, Utrecht, Netherlands

This row of former free houses (poor's houses) is located on the Jacobskerkhof in Utrecht. They were built in the course of the 18th century against the west facade of the Jacobikerk (13th to 15th century). In 1956 the houses were transformed into an art hall. The church and the houses have the status of a national monument.

Op het Jacobskerkhof te Utrecht staat dit rijtje voormalige vrijwoningen (armenhuisjes). Ze zijn in de loop van de 18e eeuw tegen de westgevel van de Jacobikerk (13e tot 15e eeuw) gebouwd. In 1956 zijn de huisjes getransformeerd tot kunstzaal. De kerk en de huisjes hebben de status rijksmonument.

2022-09-25

home