Less is more, Utrecht, Netherlands

The extension (white fa├žades) of the Alexander Numan building as Life Science Incubator (LSI) at the Yalelaan on the Uithof in Utrecht. This concerns accommodation (offices and laboratories) for starting entrepreneurs in the life sciences sector. The expansion contains around 6,130 GLA and meets very high requirements in the area of energy control and the environment. Development and construction partner Giesbers Wijchen and Mecanoo architects are jointly responsible for design and realization. Tight, balanced, minimalistic, less is more. The delivery took place in 2015. The construction was made possible by the European Regional Development Fund of the European Union and contributions from the Municipality of Utrecht and the Province of Utrecht. In the background the first LSI building. Alexander Numan (1780 - 1852) was a professor at the Rijks Veeartsenijschool in Utrecht and is considered the founder of Dutch veterinary medicine.

De uitbreiding (witte gevels) van het Alexander Numangebouw als Life Science Incubator (LSI) aan de Yalelaan op de Uithof te Utrecht. Het betreft huisvesting (kantoren en laboratoria) voor startende ondernemers in de life sciences branche. De uitbreiding bevat circa 6.130 bvo en voldoet aan zeer hoge eisen op het gebied van energiebeheersing en milieu. Ontwikkel- en bouwpartner Giesbers Wijchen en Mecanoo architecten zijn samen verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie. Strak, uitgebalanceerd, minimalistisch, less is more. De oplevering vond in 2015 plaats. De bouw werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en bijdragen van de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht. Op de achtergrond het eerste LSI gebouw. Alexander Numan (1780 - 1852) was hoogleraar aan de Rijks Veeartsenijschool te Utrecht en wordt als grondlegger van de Nederlandse diergeneeskunde beschouwd.

2018-11-02

home