Mariaplaats, Utrecht, Netherlands

There are many beautiful monuments on the Mariaplaats in Utrecht. Amongst those this plastered, 16th century (living) house (number 14) with straight cornice, high gable roof ending in stepped gables. Originally built as a house, it is nowadays used as a catering establishment.

Aan de Mariaplaats in Utrecht staan veel prachtige monumenten. Zo ook dit gepleisterde, 16e eeuwse (woon)huis (nummer 14) met rechte kroonlijst, hoog zadeldak eindigend in trapgevels. Oorspronkelijk gebouwd als woonhuis is het tegenwoordig in gebruik als horeca gelegenheid.

2018-04-09

home