Matthias van Geunsgebouw, Utrecht, Netherlands

The Matthias van Geuns building at the Bolognalaan 40 on the Uithof in Utrecht is a multi-company building for medical oriented, knowledge-intensive companies. The building was built on behalf of the SFAR (Foundation Facilities Building Academic Hospital Utrecht / Utrecht University). The design dates from the 1990s and is from Van Boekholt Architecten Associatie. The building is named after Matthias van Geuns (1735 - 1817). Born in Groningen where he was enrolled at the university at the age of 15. He studied, among others, at the University of Leiden and in Paris. Promotion followed at the age of 25 in Leiden.

Het Matthias van Geunsgebouw aan de Bolognalaan 40 op de Uithof te Utrecht is een bedrijfsverzamelgebouw ten behoeve van medisch georiƫnteerde, kennisintensive bedrijven. Het gebouw is gebouwd in opdracht van de SFAR (Stichting Faciliteitengebouw Academisch Ziekenhuis Utrecht/Universiteit Utrecht). Het ontwerp dateert uit de jaren 1990 en is van Van Boekholt Architecten Associatie. Het gebouw is vernoemd naar Matthias van Geuns (1735 - 1817). Geboren in Groningen waar hij op 15-jarige leeftijd werd ingeschreven bij de universiteit. Hij studeerde o.a. aan de universiteit van Leiden en in Parijs. Promotie volgde op 25 jarige leeftijd in Leiden.

2018-11-20

home