Monumentale laad en losinstallatie, Utrecht, Netherlands

The monumental unloading installation of the former Cereol factory in Utrecht. Located on the quay of the Merwede Canal. Built in 1976.

De monumentale losinstallatie van de voormalige Cereol fabriek te Utrecht. Gelegen aan de kade van het Merwedekanaal. Gebouwd in 1976.

2017-10-09

home