Myropscameren, Springweg, Utrecht

When you walk down the Tuinstraat (previous post) you will come to the Springweg and immediately see this complex. The Myropscameren are perhaps the most remarkable courtyard in Utrecht. The complex of "vrijwongingen" (rooms free of rent) has, unlike the other courtyards, a second floor. These "Chambers of God" are therefore not chambers in the architectural sense. The foundation in 1583 by Domproost Cornelis van Myrop does not concern the new construction of the houses, as the preserved construction drawing seems to indicate. The building-historical research, prior to the restoration from 1979 to 1981, proved that this concerns the renovation of existing buildings. The oldest building from the 14th century. These were at the back of the site of the Regulierenklooster. See the posts from January 24, January 29 and February 3. The complex is a national monument.

Als je de Tuinstraat (vorige post) uitloopt kom je op de Springweg en daar zie je gelijk dit complex. De Myropscameren zijn misschien wel het meest merkwaardige hofje van Utrecht. Het complex vrijwoningen (godskameren) heeft, in tegenstelling tot de andere hofjes, een verdieping. Deze godskameren zijn dus geen kameren in bouwkundige zin. De stichting in 1583 door Domproost Cornelis van Myrop betreft niet de nieuwbouw van de woningen, zoals de bewaard gebleven bouwtekening lijkt aan te geven. Het bouwhistorisch onderzoek, voorafgaand aan de restauratie van 1979 tot 1981, bewees dat het hier om de verbouwing van al bestaande panden gaat. Het oudste gebouw uit de 14e eeuw. Deze stonden achter op het terrein van het Regulierenklooster. Zie de posts van 24 januari, 29 januari en 3 februari. Het complex is een rijksmonument.

2021-05-07

home