NS Hoofdkantoor, Utrecht, Netherlands

The post of 1 October 2018 shows the 4 main buildings of the Dutch Railways in Utrecht. In this post again the most recent building (HGB IV) that was designed in 1990 by architect Fichtinger. Not so much because of the architecture, but because of the special light. All facade panels are the same color, but the light plays with it.

De post van 1 oktober 2018 zijn de 4 hoofdgebouwen van de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht te zien. In deze post nog een keer het meest recente gebouw (HGB IV) dat in 1990 werd getekend door architect Fichtinger. Niet zozeer vanwege de architectuur, maar vanwege de bijzondere lichtval. Alle gevelpanelen zijn dezelfde kleur, maar het licht speelt er mee.

2019-08-18

home