Nicolaikerk, Utrecht, Netherlands

This Nicolaïkerk is located at Nicolaaskerkhof 8 in Utrecht. Also popularly called Nicolaaskerk or Klaaskerk. Not to be confused with Saint Nicholas Church. The church was built in the early twelfth century. Patron Saint was Saint Nicholas. Only the unusual two-tower front of the original Romanesque church remains on the outside. In the fifteenth century, the church was radically renovated into a Gothic hall church. Parts of the interior, however, still have an identifiable Romanesque origin. The church is a listed monument.

Aan het Nicolaaskerkhof 8 in Utrecht staat deze Nicolaïkerk. In de volksmond ook wel Nicolaaskerk of Klaaskerk genoemd. Niet te verwarren met de Sint-Nicolaaskerk. De kerk werd gebouwd in het begin van de twaalfde eeuw. Patroonheilige was Sint-Nicolaas. Van de oorspronkelijke romaanse kerk resteert aan de buitenzijde alleen nog het ongebruikelijke tweetorenfront. In de vijftiende eeuw werd de kerk ingrijpend verbouwd tot een gotische hallenkerk. Delen van het interieur hebben echter nog een aanwijsbare Romaanse oorsprong. De kerk is een rijksmonument.

2021-07-17

1 2
home