Nieuwegracht 79, Utrecht, Netherlands

This row (83 - 75) beautiful national monuments is located on the Nieuwegracht in Utrecht. The oldest house, with the stepped gable, dates from the 17th century. The large white building was built in the 18th century. The other houses were developed in the 19th century (although the left-most building gives the impression of being much older).

Aan de Nieuwegracht in Utrecht staat dit rijtje (83 - 75) prachtige rijksmonumenten. De oudste woning, met de trapgevel, dateert uit de 17e eeuw. Het grote witte pand is in de 18e eeuw gebouwd. De overige huizen zijn uit in de 19e eeuw ontwikkeld (hoewel het meest linkse pand de indruk wekt veel ouder te zijn).

2022-05-24

home