Nieuwegracht e.a., Utrecht, Netherlands

The Nieuwegracht was constructed between 1390 and 1393, together with the Kromme Nieuwegracht, the Drift and the Plompetorengracht. At the time, this area within the city walls was hardly built on. The construction was probably intended to improve its drainage in preparation for further development. The wharves and wharf cellars that are so typical in Utrecht can be found over almost the entire length of the canal. Only on the east side of the most southern part, next to the "Servaas Bolwerk" (stronghold), there are no buildings, wharf walls and/or wharves. The works here were probably never fully completed. Other parts of the wharves are also only provided with a wall, but do not have a wharf cellar. There are almost no shops along the Nieuwegracht (also the name of the street). More than 100 monumental buildings define the picture. Despite its location in the old town, it is normally very quiet.

De Nieuwegracht werd tussen 1390 en 1393 samen met de Kromme Nieuwegracht, de Drift en de Plompetorengracht aangelegd. Dit gebied binnen de stadsmuren was toen nauwelijks bebouwd. De aanleg was waarschijnlijk bedoeld om de ontwatering ervan te verbeteren als voorbereiding op de verdere ontwikkeling. Over vrijwel de gehele lengte van de gracht zijn de voor Utrecht zo typerende werven en werfkelders te vinden. Alleen aan de oostzijde van het meest zuidelijke stuk, naast het Servaasbolwerk, ontbreken bebouwing, werfmuren en/of werven. Waarschijnlijk zijn de werken hier nooit volledig voltooid. Ook andere stukken werf zijn alleen voorzien van een muur maar hebben geen werfkelder. Er zijn langs de Nieuwegracht (ook de naam van de straat) vrijwel geen winkels te vinden. Meer dan 100 monumentale panden bepalen het beeld. Ondanks de ligging in de oude binnenstad is het er normaal gesproken erg rustig.

2021-05-21

1 2 3 4
home