Nieuwegracht in de herfstzon

The Nieuwegracht in Utrecht in the autumn sun. The first light discolourations of the green become visible.

De Nieuwegracht in Utrecht in de herfstzon. De eerste, lichte verkleuringen van het groen worden zichtbaar.

2023-10-16

home