Nieuwegracht on a beautiful Sunday ...

As the name suggests, the Nieuwegracht was created after the Oudegracht, the most famous canal in Utrecht. The moat was constructed between 1390 and 1393 through a little-developed area within the city walls. Probably to improve the drainage of the area in preparation for the construction of the buildings. These buildings started in the 15th century, but most of the buildings from that time have disappeared and have been replaced by beautiful, mostly large houses. The houses in these photos (nos 155-167) were built from the 17th (right) to the 19th century (left). Like on the Oudegracht, there are also typical Utrecht wharfs with cellars here. The 3 white plastered houses on the left and the brick building on the right of the center have the status of a national monument.

Zoals de naam al zegt is de Nieuwegracht ontstaan na de Oudegracht, de bekendste gracht in Utrecht. De gracht werd tussen 1390 en 1393 aangelegd door een weinig bebouwd gebied binnen de stadsmuren. Waarschijnlijk om de ontwatering van het gebied te verbeteren als voorbereiding op de aanleg van de bebouwing. Deze bebouwing begon in de 15e eeuw, maar de meeste van de panden uit die tijd zijn inmiddels verdwenen en vervangen door prachtige, meestal grote woningen. De huizen op deze foto's (nrs 155-167) zijn gebouwd van de 17e (rechts) tot aan de 19e eeuw (links). Net als aan de Oudegracht is ook hier sprake van de typische Utrechtse werven met kelders. De 3 wit gepleisterde huizen links en het bakstenen pand rechts van het midden hebben de status rijksmonument.

2023-04-26

1 2
home