Nieuwegracht, Utrecht, Netherlands

From the Sic Semper building (see previous post) the Nieuwegracht runs through the city. After the Oudegracht the best known of Utrecht. The canal was realized between 1390 and 1393, together with a number of other canals (Kromme Nieuwegracht, Drift and Plompetorengracht) within the city walls. Just like the Oudegracht, the Nieuwegracht has, along almost the entire length, the wharves and wharf cellars typical of Utrecht. More than 100 monumental canal houses determine the image of the street. Behind the trees you can see part of the Domtower. The canals are originally not defense works, but serve for trade and water management in and around the city.

Vanaf het gebouw Sic Semper (zie vorige post) loopt de Nieuwegracht de stad door. Na de Oudegracht de bekendste van Utrecht. De gracht werd tussen 1390 en 1393 samen met een aantal andere grachten (Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht) binnen de stadsmuren gerealiseerd. Net als de Oudegracht heeft de Nieuwegracht vrijwel over de hele lengte de voor Utrecht zo typerende werven en werfkelders. Meer dan 100 monumentale grachtenpanden bepalen het beeld van de straat. Achter de bomen zie je een stuk van de Domtoren. De grachten zijn van oorsprong geen verdedigingswerken, maar dienen voor de handel en voor de waterhuishouding in en rond de stad.

2019-02-26

home